Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικών Διαμερισμάτων:Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου


Ο Ράδος ποταμός αποτελεί ένα από τα 31 ποτάμια υδατικά συστήματα των 8 κυρίων ποταμών/χειμάρρων του διαμερίσματος ανατολικής Πελοποννήσου τα οποία καθορίζουν και οριοθετούν την λεκάνη απορροής του αργολικού κόλπου. Εδώ μπορείτε να βρείτε και και να κατεβάσετε την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών υδατικών διαμερισμάτων για το υδατικό διαμέρισμα ανατολικής Πελοποννήσου.





Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου