Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012

ΘΕΜΑ: Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε δάση και ευπαθείς περιοχές των Δήμων Άργους-Μυκηνών, Ναυπλιέων, Επιδαύρου και Ερμιονίδας.


Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Περιφέρειας Πελοποννήσου  
Έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5,11,12 του Ν.3013/2002(ΦΕΚ 102 τ.Α’).
3. Το με αριθμ. πρωτ. 1215/22-02-2012 έγγραφο  του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη/Γ.Γ.Π.Π.
4. Το με αριθμ. Πρωτ. Φ.311.2/11/15/06-04-2012 έγγραφο μας και πρακτικό της 04-04-2012.
5. Την με αριθμ.πρωτ.ΓΓ 67/31-05-2012 απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
6. Την με αριθμ.Πρωτ.749/12-06-2012 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκ/νης Δ/σης Πελ/νήσου-Δυτ.Ελλάδας και Ιονίων Νήσων με την οποία εξουσιοδοτείται ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου να εφαρμόσει την απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές.
7. Την με αριθμ.πρωτ.38489/14661/14-06-2012 απόφαση του Γραφείου Περιφερειάρχη Περιφέρειας Πελοποννήσου «περί εξουσιοδότησης των Αντιπεριφερειαρχών των Περιφερειακών Ενοτήτων για την εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και εκδρομέων σε εθνικούς  δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές, τις ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες για εκδήλωση ανεξέλεγκτων δασικών πυρκαγιών σε συμφωνία με τις κατά τόπους Πυροσβεστικές και Αστυνομικές Αρχές.
8. Την εισήγηση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου που υπεβλήθει στο Σ.Ο.Π.Π της 25ης/06/2012 «Περί απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές διοικητικών ορίων των Δήμων Άργους-Μυκηνών, Ναυπλιέων, Επιδαύρου και Ερμιονίδας  λόγω αυξημένης επικινδυνότητας πυρκαγιών».

αποφάσισε στις 26/06/2012 την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και διεύλευσης και παραμονής εκδρομέων στις παρακάτω δασικές περιοχές του Νομού Αργολίδας.

1. ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ

α) Δάσος Φαρμακά.
β) Δάσος Μελιδόνι από Διάσελο Λυρκείας έως Δούκα και Κεφαλόβρυσο.
γ) Άλσος Προφ.Ηλία (Άργος).
δ) Ελατοδάσος Αρτεμησίου (Από Μερκούρι - Οινόη (Μάζι) - Καρυά.

2. ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Δάσος Σταυροποδίου. Εκατέρωθεν της επαρχιακής οδού Ιρίων-Καρναζέϊκων-
Τραχειάς και ειδικότερα από την τοποθεσία Άνω Καρναζέϊκα μέχρι Βοθύκι.

3. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Δάσος Άκρος Δήμου Επιδαύρου, από όλες τις εισόδους του δάσους.

4. ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Α. Δάσος Κορακιάς Κρανιδίου, στις προσβάσεις αυτού από:
α) Περιοχή Βαθειά Λάκκα, στο τέρμα της ασφάλτου μετά τους
οικισμούς των Δικηγόρων και Ε.Α.Σ.
β) Από το μαντρί Ντουζένι προς το Δάσος Κορακιάς.
γ) Από το δρόμο Θυνί προς Πυροφυλάκιο Κορακιάς στα όρια του Δάσους.
Β. Περιοχή Καταφυκίου. Στα όρια του φαραγγιού Καταφυκίου και από Ερμιόνη και από Φούρνους.
Γ. Αγία Άννα Κρανιδίου.
Δ. Περιοχή Δάσους Αυλώνας, Κρανιδίου , Ερμιόνης.

Η απαγόρευση ισχύει από την ημέρα λήψεως της απόφασης και μέχρι 31.10.2012, για όλες τις δασικές περιοχές που αναφέρονται παραπάνω και όταν η πρόβλεψη κινδύνου εκτιμάται-σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π.-από υψηλή (κατηγορία κινδύνου με αριθμό 3), πολύ υψηλή (κατηγορία κινδύνου με αριθμό 4) και εξαιρετικά υψηλή (κατάσταση συναγερμού, κατηγορία με αριθμό 5).


Οι ώρες της απαγόρευσης θα καθορίζονται ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Η απαγόρευση θα επιτελείται από τους Ο.Τ.Α μετά από συνεννόηση και συνεργασία με την Ε.Λ.ΑΣ και τις εθελοντικές οργανώσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου